Servei de Formació del Professorat
Jornades 20PL51IN038 - II Jornada didàctica CLE: el valencià com a L2
Ofertat per CEFIRE Específic de Plurilingüisme
Dades generals
Plurilingüisme
23 d'octubre de 2020
31 d'octubre de 2020
10 hores
80 (104 inscripcions realitzades)
a distància
Terminis D'inscripció
1 de setembre de 2020
30 de setembre de 2020
15 d'octubre de 2020
Ponents
Carme Duran Rivas
Andres Senti Pons
Raquel Doñate Calpe
Sandra Montserrat Buendia
Aina Monferrer Palmer
Lidia Maria Jorda Sanchez
Maria Del Mar Vanrell Bosch

Objectius
 • Iniciar-se en i/o millorar i mantindre la competència lingüística.
 • Desenrotllar la fluïdesa verbal i la capacitat de construir missatges escrits.
 • Facilitar la relació i l'intercanvi entre el professorat.
 • Treballar les diferents competències comunicatives.
 • Conèixer enfocaments teòrics sobre competències comunicatives d'acord amb les propostes del Marc Europeu Comú de Referència.
 • Conèixer materials bibliogràfics i referències a la web per a obtindre informació sobre competències comunicatives.
 • Iniciar-se en i/o millorar i mantindre la competència lingüística.
 • Desenrotllar la fluïdesa verbal i la capacitat de construir missatges escrits.
 • Facilitar la relació i l'intercanvi entre el professorat.
 • Treballar les diferents competències comunicatives.
 • Conèixer enfocaments teòrics sobre competències comunicatives d'acord amb les propostes del Marc Europeu Comú de Referència.
 • Conèixer materials bibliogràfics i referències a la web per a obtindre informació sobre competències comunicatives.
Continguts
 • Funcions de l'ús de la llengua en diferents contextos de comunicació.
 • Lèxic en relació a diferents àmbits de la comunicació social i escolar.
 • La competència intercultural en l'aprenentatge de llengües.
 • Estratègies aplicables a l'aula en l'ensenyament de la llengua oral.
 • Avaluació de l'oralitat.
Dirigit A
  • Personal docent no universitari adscrit a la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, independentment de la seua relació jurídica, per ser una convocatòria d'Administracions Públiques.
  Observacions
   • Les jornades es realitzaran totalment en línia, durant dos divendres i dissabtes.
   Termes Consultar inscripcions