Servicio de Formación del Profesorado
Jornadas 19CA76IN038 - Claves para las PAU en la literatura del area de Valenciano
Ofertado por CEFIRE de Castelló
Datos generales
General ámbito lingüístico
6 de noviembre de 2019
13 de noviembre de 2019
10 horas (8 lectivas + 2 de memoria)
50 (52 inscripciones realizadas)
CEFIRE de Castellón 
Castelló De La Plana (Castelló)
Plazos De Inscripción
7 de octubre de 2019
27 de octubre de 2019
4 de noviembre de 2019
06/11/2019 - 16:00 a 20:00
13/11/2019 - 16:00 a 20:00
Ponentes
Enric Pasqual Portales Llop
Carme Rufino Bey
Adolf Piquer Vidal
Sergio Trigueros Navarro

Objetivos
  • Aprofundir en l¿anàlisi de les quatre obres literàries seleccionades per a la prova de l¿assignatura de Valencià: Llengua i Literatura II.
  • Com a objectius específics, es plantegen els següents:
  • Analitzar els continguts de cada obra.
  • Analitzar els aspectes formals de cada obra.
  • Relacionar cada obra amb el seu context.
  Contenidos
   • Primera sessió:
   • Comentari de La plaça del Diamant, de Mercè Rodoreda
   • Comentari de Diccionari per a ociosos, de Joan Fuster
   • Segona sessió:
   • Comentari de Llibre de meravelles, de Vicent Andrés Estellés
   • Comentari d¿El verí del teatre, de Rodolf Sirera
   Dirigido A
    • És un curs dirigit al professorat de l'àrea de Valencià
    Condiciones
     • Seria convenient que els assistents portaren a cada sessió els textos que seran analitzats.
     Observaciones
      • Els i les ponents són:
      • Adolf Piquer Vidal. Universitat Jaume I
      • Enric Portalés. Universitat Jaume I.IES Francesc Tárrega
      • Carme Rufino Bey. IES Jaume I Borriana.
      Términos Consultar inscripciones