Servei de Formació del Professorat
Curs a distància 20SP47IN013 - MULTIMÈDIA. Fem vídeo des de zero.
Ofertat per Servei de Formació del Professorat
Dades generals
Informàtica
27 de gener de 2020
15 de març de 2020
30 hores
130 (més de 260 inscripcions realitzades)
a distància
Terminis D'inscripció
15 d'octubre de 2019
12 de gener de 2020
19 de gener de 2020
Ponents
Antonio Jose Balanza Lliso
Ricardo Jacobo Nutz Ayala
Francisco Javier Barreda Centelles
Fernando Perez Garcia
Elena Sanchis Sanchez

Objectius
 • Desenrotllar estratègies per a l'elaboració de recursos didàctics interactius
 • Mostrar al professorat les diferents opcions educatives i d'utilització dels recursos de generació pròpia.
 • Específics
 • Conèixer els principis del llenguatge audiovisual
 • Proporcionar al professorat coneixements que li permetin la captura d'àudio i vídeo des de diferents fonts.
 • Proporcionar les eines necessàries per a realitzar enregistraments de qualitat.
 • Saber utilitzar un programa d'edició de vídeo per a obtenir un producte final en format estàndard.
 • Dissenyar tant activitats d'aula com projectes que incloguin l'ús didàctic de l'àudio i el vídeo.
 • Utilitzar la competència clau digital
Continguts
  • Introducció a la multimèdia i al llenguatge audiovisual
  • Procediments d'enregistrament amb diferents dispositius: càmeres fotogràfiques, mòbils
  • Tècniques d'enregistrament: objectes fixos, entrevistes, interior, exterior.
  • Edició de vídeo (I): Descàrrega i instal·lació del programari, interfície gràfica, flux de treball, exportació
  • Edició de vídeo (II): Transicions i efectes, ajustos avançats
  • Edició de vídeo (III): Sincronització àudio i vídeo.
  • Drets d'autor. Drets generats per la creació d'una obra audiovisual, drets de les persones que treballen en l'obra audiovisual.
  Dirigit A
   • Professorat en general.
   Condicions
    • Equipament informàtic mínim per a un adequat seguiment de l'activitat:
    • Ordinador amb accés a Internet
    • Navegador web actualitzat
    • La selecció del professorat serà per ordre d'inscripció seguint el criteris següents:
    • 1- Professorat funcionari de carrera i en pràctiques.
    • 2- Professorat interí.
    • 3- Resta del professorat per ordre d'inscripció.
    • En igualtat de condicions, tindran preferència aquelles persones inscrites que no estiguen cursant cap altra acció formativa.
    Observacions
     • La baixa no justificada en alguna acció formativa, es pot penalitzar amb la no admissió en posteriors formacions durant els 12 mesos següents a l'efectivitat de la baixa.
     Termes Consultar inscripcions