Servei de Formació del Professorat
Formació semipresencial 20SP47IN010 - Kit d'administració docent, de centre i d'aula
Ofertat per Servei de Formació del Professorat
Dades generals
Informàtica
27 de gener de 2020
15 de març de 2020
30 hores
100 (174 inscripcions realitzades)
semipresencial
Terminis D'inscripció
15 d'octubre de 2019
12 de gener de 2020
19 de gener de 2020
Ponents
Rafael Tarazona Tarrega
Alberto Jesus Tortosa Gomez
Antoni Navarro Amoros
Ignacio Climent Mateu
Juan Jose Rodriguez Franco

Objectius
 • Aprendre a utilitzar els recursos informàtics de manera integrada en la pràctica docent.
 • Seleccionar els recursos digitals educatius necessaris en funció de les necessitats dels alumnes i de les característiques específiques de l'àrea que impartix.
 • Conèixer les plataformes educatives i administratives de la Conselleria d'Educació, el seu accés i ús professional i administratiu.
 • Conèixer la distribució LliureX, el projecte en general, les seues característiques més significatives així com la utilització de les seues eines i aplicacions educatives més importants.
 • Aprendre a utilitzar els recursos informàtics de manera integrada en la connexió d'aula.
 • Aprendre a connectar l'aula multimèdia
Continguts
  • Plataformes educatives i administratives de la Conselleria d'Educació, accés i ús.
  • LliureX, el projecte en general, les seues característiques, les seues eines i aplicacions més importants.
  • Tipus de senyals digitals i analògiques.
  • Tipus de connectors dins d'una aula multimèdia (de xarxa, vídeo, àudio, comunicació i alimentació)
  • Ports d'un ordinador.
  • Muntatge d'una aula multimèdia.
  Dirigit A
   • Docents amb la condició de funcionariat de carrera / en pràctiques i funcionariat interí amb accés a les plataformes educatives i administratives de la Conselleria d'Educació i amb nivell bàsic en quan a coneixements d'accés i de connexions d'aula multimèdia i LliureX.
   Condicions
    • Els participants del curs s'agruparan en cinc seus en funció de la disponibilitat d'aula.
    • L'assistència a les dues sessions presencials serà obligatòria en funció de l'ordre 65/2012.
    • Llegir l'apartat d'observacions del curs per a saber com es realitzarà el procés de selecció de seus.
    • La selecció dels participants es realitzarà, per data d'inscripció i havent confirmat la participació, i amb el següent ordre de preferència: funcionariat de carrera / en pràctiques, funcionariat interí amb accés a les plataformes educatives i administratives de la Conselleria d'Educació
    • Per a poder realitzar el curs els participants han de tenir domini de la plataforma Moodle nivell usuari.
    • Serà obligatori accedir a la plataforma del CEFIRE durant els tres primers dies des de l'inici, fer la corresponent presentació i accedir a la planificació del curs.
    • CONFIRMACIÓ D'ASSISTÈNCIA: El professorat admès a una activitat ha de confirmar l'assistència a la mateixa. La falta de confirmació facultarà al CEFIRE per seleccionar a altres sol·licitants que es troben en llista d'espera. Els sol·licitants admesos que per qualsevol motiu, raonablement justificat, no puguen assistir a l'activitat, ho han de comunicar al coordinador abans de l'inici, perquè es pugui seleccionar a altres participants de la llista d'espera. Si després d'haver confirmat no es pot assistir o realitzar el curs, caldrà RENUNCIAR, segons el punt 4 de l'article 17 de l'Ordre 65/2012, de 26 d'octubre, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació (DOCV 6893 de 31-10-2012) «la baixa no justificada en alguna activitat formativa es podrà penalitzar amb la no-admissió en posteriors accions formatives durant els 12 mesos següents a l'efectivitat de la baixa».
    Observacions
     • El curs és semipresencial i es realitzarà utilitzant l'entorn virtual d'aprenentatge, amb dues sessions presencials als CEFIRE de (Les dates de les sessions presencials es publicaran en el moment de la inscripció):
     • Castelló: 11.02.2020 i 24.03.2020 (canvi) de 17.30 a 20.30 h
     • Sagunt: 04.02.2020 i 25.02.2020 de 17.30 a 20.30 h
     • València: 05.02.2020 i 26.02.2020 de 17.30 a 20.30 h
     • Xàtiva: 05.02.2020 i 26.02.2020 de 17.30 a 20.30 h
     • Alacant: 05.02.2020 i 26.02.2020 de 17.30 a 20.30 h
     • El procediment d'inscripció i assignació de places és el següent:
     • 1. Fase d'Inscripció: Fins al 12/01/2020 els participants realitzaran dues accions, la inscripció en el curs (al final de la pàgina en inscripció) i emplenaran un formulari de petició de seu (El formulari de petició de seu s'activarà en el moment de la inscripció).
     • La selecció de seu és obligatòria per a continuar el procés.
     • FORMULARI DE PETICIÓ DE SEU
     • 2. Fase de Llistes provisionals: A partir del 13/01/2020 es publicarà els participants seleccionats segons l'ordre explicitat en les condicions del curs i se'ls enviarà un correu (al correu que van indicar en la inscripció) indicant-los la seu en la qual han sigut admesos segons la seua preferència indicada.
     • 3. Fase de confirmació: Fins al 19/01/2020 els participants decidiran si confirmen o renuncien al curs, segons si han sigut seleccionats o no i amb la informació de la seu assignada.
     • 4. Fase de Llistes definitives: A partir del 20/01/2020 es publicaren els llistats definitius i de donarà accés als participants en l'aula virtual del CEFIRE.
     Termes Consultar inscripcions