Servei de Formació del Professorat
Curs a distància 20SP47IN004 - Pensament computacional a l'aula amb Scratch
Ofertat per Servei de Formació del Professorat
Dades generals
Informàtica
27 de gener de 2020
15 de març de 2020
30 hores
40 (més de 80 inscripcions realitzades)
a distància
Terminis D'inscripció
15 d'octubre de 2019
12 de gener de 2020
19 de gener de 2020
Ponents
Eduardo Javier Garcia Garcia
Juan Javier Garcia Cortes

Objectius
 • Dotar al professorat especialista en TIC dels coneixements per a impartir continguts actualitzats propis de l'àmbit.
 • Objectius específics.
 • Conéixer què és el Pensament Computacional i les habilitats que potencia.
 • Conéixer els elements bàsics dels llenguatges de programació de blocs.
 • Conéixer el funcionament de l'entorn de Scratch.
 • Introduir la programació amb Scratch a l'aula.
 • Crear activitats interactives per a l'alumnat mitjançant l'ús de Scratch.
 • Compartir activitats amb la comunitat.
Continguts
  • Pensament Computacional.
  • Introducció a Scratch i l'entorn web.
  • Components d'un programa, dades i variables.
  • Aparença, escenaris, personatges, llapis, sons i bafarades.
  • Programar jocs amb Scratch.
  • Projectes a l'aula amb Scratch.
  Dirigit A
   • Professorat de totes les etapes educatives.
   • La selecció dels participants es realitzarà per data d'inscripció, havent confirmat la participació i d'acord amb els següents criteris de prioritat, es donarà major puntuació en aquest ordre a:
   • Funcionariat de carrera de totes les etapes educatives.
   • Funcionariat en pràctiques i funcionariat interí.
   • Resta del professorat.
   Condicions
    • Equipament informàtic mínim per a un adequat seguiment de l'activitat:
    • Ordinador amb accés a Internet
    • Navegador web actualitzat
    • Coneixements previs per a un adequat seguiment de l'activitat:
    • Navegació, cerca i filtrat d'informació, dades i contingut digital: ser capaç de buscar certa informació, dades i contingut digital en xarxa mitjançant cercadors.
    • Emmagatzematge i recuperació d'informació, dades i contingut digital: saber com guardar
    • arxius i continguts (ex. textos, imatges, música, vídeos i pàgines web) i saber com recuperar els continguts guardats.
    • Compartir a través de les tecnologies digitals: saber com compartir arxius i continguts a través de mitjans tecnològics senzills (per exemple, enviar arxius adjunts a missatges de correu electrònic, carregar fotos en Internet, etc.).
    • Col·laboració mitjançant canals digitals: ser capaç de col·laborar mitjançant algunes tecnologies tradicionals
    • (per exemple, el correu electrònic o un Moodle / Aules)
    • Desenvolupament de continguts digitals: ser capaç de crear continguts digitals senzills (per exemple, text, o taules, o imatges, o àudio, etc.).
    • El criteri general de baremació que estableix l'ordre d'admissió als cursos organitzats per aquesta assessoria el marca l'ordre exposat en l'apartat "Dirigit a". Tanmateix, pot haver-hi lleugeres variacions en la baremació, segons les característiques particulars de cada edició.
    • El curs es realitzarà en la modalitat (a distància / semipresencial)
    • El/La participant en el curs haurà d'accedir al Moodle / Aules abans que transcórreguen tres dies des del seu inici, llegir la unitat 0 i completar la tasca 0. Si el/la participant incompleix aquest requisit, es procedirà a donar-li de baixa i s'inscriurà a la primera persona en espera.
    • L'Orde 65/2012 de 26 d'octubre, estableix en l'Article 17. Participació, els criteris i les condicions de participació de les accions formatives.
    Observacions
     • El curs es realitzarà en la modalitat a distància.
     • La realització de totes les tasques és obligatòria per obtindre la certificació.
     Termes Consultar inscripcions