Servei de Formació del Professorat
Curs a distància 20HS88IN001 - Píndoles d'actualització didàctica en ciències socials i humanitats
Ofertat per CEFIRE Específic d'Àmbit Humanístic Social
Terminis D'inscripció
25 de novembre de 2019
2 de febrer de 2020
9 de febrer de 2020

Objectius
 • Actualitzar la formació del professorat en els enfocaments metodològics més innovadors, proporcionant nous recursos per a la seua aplicació en l'aula.
 • Analitzar els plantejaments didàctics que s'utilitzen en l'aula i la seua contribució al desenrotllament de les competències clau.
 • Actualitzar la formació del professorat amb els enfocaments metodològics innovadors en l'àmbit de les humanitats i les ciències socials.
 • Conéixer les potencialitats de diferents eines didàctiques aplicades a les humanitats i les ciències socials.
 • Utilitzar diferents metodologies a l'aula per a facilitar l'aprenentatge de l'alumnat en les matèries de l'àmbit humanístic.
 • Usar eines digitals en l'àmbit de les humanitats i les ciències socials.
 • Potenciar l'educació democràtica, el civisme, la construcció de la convivència i el treball autònom.
 • Promoure l'actualització i el desenvolupament curricular en l'àmbit.
 • Desenvolupar un pla de treball en el centre docent i a l'aula emprant diferents metodologies actives i eines didàctiques.
Continguts
  • Cada participant haurà de triar quan confirme la seua assistència (entre el 2 i el 9 de febrer de 2020) tres píndoles de les quals es relacionen a continuació. Cada píndola té una duració de 9 hores. A més haurà de realitzar el mòdul obligatori amb una duració de 3 hores. La duració total del curs és de 30 hores.
  • FILOSOFIA
  • 1. Història de les dones filòsofes: Margaret Cavendish. (FI1)
  • 2. Filosofia i empreses. Ètica i negocis. (FI2)
  • 3. Filosofia de la ciència als segles XIX i XX. (FI3)
  • 4. Identidad digital. (FI4)
  • 5. "Filmad, filmad, malditos" (FI5)
  • 6. Filosofia i Objectius del Desenvolupament Sostenible. (FI6)
  • 7. Filosofia i holocaust. Una aproximació. (FI7)
  • EDUCACIÓ PRIMARIA
  • 1. L'aula com a microsocietat educativa (PR1)
  • 2. Introducció a l'aprenentatge servei (PR2)
  • 3. Els ODS a l'aula de primària (PR3)
  • 4. Assemblees escolars (PR4)
  • 5. Aules tutorades (PR5)
  • GEOGRAFIA I HISTÒRIA
  • 1. Línies del temps (GH1)
  • 2. Geolocalització (GH2)
  • 3. Creació de museus virtuals d'art (GH3)
  • 4 Eines on-line per a la història de l'art (GH4)
  • 5 Iconografia funerària aplicada a la història de l'art (GH5)
  • CLÀSSIQUES
  • 1. Mite i art amb eXeLearning (CL1)
  • 2. La realitat virtual en les clàssiques (CL2)
  • 3. Etimologia (CL3)
  • ECONOMIA
  • 1. La balança de pagaments (ECO1)
  • 2. Indicadors i taxes econòmiques per a ciències socials I: el PIB i el PNB (ECO2)
  • 3. Indicadors i taxes econòmiques per a ciències socials II: la desocupació (ECO3).
  • 4. Indicadors i taxes econòmiques per a ciències socials III: inflació (ECO4)
  • 5. Filosofia i empreses. Ètica i negocis. (FI2)
  Dirigit A
   • Professorat d'humanitats i ciències socials
   • Resta del professorat
   Condicions
    • Cada participant haurà de triar quan confirme la seua assistència (entre el 2 i el 9 de febrer de 2020) tres píndoles de les quals es relacionen en l'apartat de continguts. Cada píndola té una duració de 9 hores. A més haurà de realitzar el mòdul obligatori amb una duració de 3 hores. La duració total del curs és de 30 hores.
    Observacions
     • En el moment de la inscripció el professorat ha d'indicar huit opcions (no menys) per orde de preferència de les píndoles oferides, segons els codis indicats al costat de cada una de les píndoles relacionades en l'apartat dels continguts.
     Termes Consultar inscripcions