Servei de Formació del Professorat
Formació semipresencial 19SP47IN015 - Portal Educatiu: allotjament de l'espai web de centre
Ofertat per Servei de Formació del Professorat
Dades generals
Informàtica
21 d'octubre de 2019
8 de desembre de 2019
30 hores
100 (més de 200 inscripcions realitzades)
A distància amb dues sessions presencials
Terminis D'inscripció
10 de juliol de 2019
6 d'octubre de 2019
13 d'octubre de 2019
21/10/2019
28/10/2019 - 17:30 a 20:30
29/10/2019 - 17:30 a 20:30
30/10/2019 - 17:30 a 20:30
31/10/2019 - 17:30 a 20:30
11/11/2019 - 17:30 a 20:30
12/11/2019 - 17:30 a 20:30
13/11/2019 - 17:30 a 20:30
14/11/2019 - 17:30 a 20:30
07/12/2019
08/12/2019
Ponents
Christian Ferrer Teresa
Christian Ferrer Teresa
Maria Jose Fernandez Bermejo
Antoni Navarro Amoros

Objectius
 • Desenrotllar i actualitzar la Web d'un centre educatiu, organitzant les pàgines i seccions, maquetando l'estructura de les pàgines i configurant els mòduls de cada pàgina per a introduir el contingut.
 • Administrar els usuaris associats a un centre educatiu i gestionar els seus permisos d'accés a continguts de la Web de centre.
 • OBJECTIUS ESPECÍFICS

 • Analitzar la situació actual de les webs dels centres.
 • Conèixer el nou portal de centres de la Conselleria PortalEdu.
 • Començar a treballar amb Wordpress com a publicador de continguts.
 • Conèixer els principis bàsics per a l'ús de Wordpress per a l'elaboració del blog docent.
 • Saber planificar el desenvolupament de la web d'un centre des de tres perspectives: equip de treball involucrat, estructura del portal i característiques necessàries d'una web actual (disseny, accessibilitat, usabilitat,..).
 • Conèixer les eines bàsiques que Portaledu ofereix per a gestió de continguts, organització de la informació, administració del lloc web i aportar noves funcionalitats.
 • Ajustar l'ús de PortalEdu a la normativa actual de protecció de dades i drets d'autoria.
Continguts
  • CONTINGUTS ESPECÍFICS

  • PortalEdu. El nou portal docent.
  • Coneixent WordPress.
  • La web de centre. Una eina de comunicació i dinamització.
  • Treballant en PortalEdu.
  • Tractament de dades i drets d'autor. Bones pràctiques.
  Dirigit A
   • Professorat en general.
   Condicions
    • Els criteris selecció seran els següents:
    • Funcionaris/es (amb destí definitiu, en pràctiques i interí per aquest ordre).
    • En tots els casos es respectarà l'orde d'inscripció i, a més, es prioritzarà el no estar fent una altra acció.
    • Prioritat per a inscripcions de dos membres del claustre del centre amb càrrecs de coordinació TIC, equip directiu o persona encarregada de coordinar la web de centre.
    • Tindran preferència els participants de centres amb Linucentres.
    Observacions
     • Es treballarà sobre l'entorn web del centre per tant s'haurà de tindre el permís de la direcció.
     • El curs és semipresencial i es fará fent servir l'entorn virtual d'aprenentatge Moodle.
     • Les seus de les sessions presencials seran: Castelló (30 d'octubre i 13 de novembre), València (28 d'octubre i 11 de novembre), Xátiva (31 d'octubre i 14 de novembre) i Alacant (29 d'octubre i 12 de novembre).
     Termes Consultar inscripcions