Servei de Formació del Professorat
Formació semipresencial 19GA66IN006 - Diversitat a les aules d'FPA
Ofertat per CEFIRE de Gandia
Dades generals
Formació d´adults
13 de març de 2020
3 d'abril de 2020
20 hores
30 (52 inscripcions realitzades)
CEFIRE de Gandia 
Gandia (València)
Terminis D'inscripció
1 de setembre de 2019
1 de març de 2020
10 de març de 2020
13/03/2020 - 10:00 a 14:00
27/03/2020 - 10:00 a 14:00
03/04/2020 - 10:00 a 14:00
Ponents
Aurelia Rubio Clemente
Veronica Quiles Garcia

Objectius
 • Difondre propostes metodològiques innovadores.
 • Proporcionar estratègies de pràctiques docents en contextos socioeducatius diversos.
 • Objectius específics

 • Conèixer i atendre la diversitat en els Centres de Formació de Persones Adultes (FPA).
 • Promoure una educació inclusiva en els centres d'FPA.
 • Proporcionar estratègies i recursos per abordar la diversitat a l'aula d'FPA
Continguts
 • Adaptació de propostes metodològiques a contextos educatius diversos.
 • Aplicació d'estratègies docents adequades a aules diverses.
 • Continguts específics

 • Conceptes bàsics relacionats amb la diversitat i la inclusió en educació:
 • Escola inclusiva:
 • Evolució legislativa
 • Els quatre Pilars de l'educació.
 • DUA (Disseny Universal d'Aprenentatge)
 • Barreres per a l'aprenentatge:
 • Detecció i estratègies per a eliminar-les.
 • Coeducació.
 • Paradigma de gènere.
 • Diversitat cultural.
 • Alumnat amb Necessitats Específiques de Suport Educatiu
 • Estratègies i recursos per abordar la diversitat a l'aula d'FPA.
Dirigit A
  • Professorat d'FPA i altres nivells.
  Condicions
   • Se seleccionarà atenent al següent ordre:
   • 1) Professorat d'FPA, seguint l'ordre d'inscripció, havent confirmat l'assistència, i
   • 2) Resta de professorat, en cas d'haver places vacants.
   Observacions
    • Curs semipresencial de 20 hores de duració, amb una distribució de 10 hores presencials i 10 a distància.
    • Les sessions presencials són:
    • Horari: 9:30-10:30
    • La resta d'hores es realitzarà a través de la plataforma Moodle.
    Termes Consultar inscripcions