Servei de Formació del Professorat
Jornades 19VA51IN011 - Del llenguatge quotidià a l'educatiu. Teoria de la bastida per a la millora de l'aprenentatge de l'alemany
Ofertat per CEFIRE de Valencia
Dades generals
Plurilingüisme
10 de maig de 2019
11 de maig de 2019
10 hores
30 (48 inscripcions realitzades)
Facultat de Filologia de la Universitat de València
València (València)
Terminis D'inscripció
1 de febrer de 2019
1 de maig de 2019
7 de maig de 2019
10/05/2019 - 15:30 a 20:30
11/05/2019 - 09:30 a 14:30
Ponents
Virginia Gil Braojos

Objectius
  • Conéixer els principis bàsics de la teoria de la bastida (scaffolding), l'adaptació i aplicació d'aquesta als diferents espais d'aprenentatge: seccions bilingües de primària i secundària, ensenyament en EOI i adults.
  • Obtenir models d'ajudes específiques per a cada fase d'ensenyament.
  • Aprendre a utilitzar els recursos adequats per a motivar a l'alumnat.
  • Aconseguir aprofitar els recursos digitals per a millorar la retroalimentació que proporcionem als nostres alumnes i explorar les possibilitats com un recurs d'autoaprenentatge.
  Continguts
   • Introducció al concepte de scaffolding o teoria de la bastida, desenvolupament de les seues bases teòriques i models d'aplicació en l'aula (Macroscaffolding).
   • Fases d'una unitat didàctica dissenyada amb aquesta metodologia i tipus d'ajuda adaptades a cada fase (Microscaffolding).
   • Tipus de motivació des de la perspectiva de la neurociència i aprofitament d'aquesta en l'aula amb exemples pràctics.
   • Aprenentatge visible: les conseqüències de la recerca de John Hattie en l'ensenyament d'idiomes.
   • Recursos digitals per a oferir una retroalimentació immediata a l'alumne.
   Dirigit A
    • Professorat que imparteix la llengua alemanya com a primera o segona llengua estrangera tant de Primària, Secundària com d'EOI. A més, tenint en compte l'especificitat de l'adquisició de la llengua estrangera, aquest curs pot ser també ofert al professorat de les àrees curriculars no lingüístiques impartides en alemany.
    Observacions
     • Curs organitzat per l'Associació de Germanistes i Professors d'Alemany de la Comunitat Valenciana i el CEFIRE de València.
     • PROGRAMA
     • Divendres
     • Introducció al concepte de scaffolding, desenvolupament de les bases teòriques i models d'aplicació a l'aula (Macroscaffolding)
     • Fases d'una unitat didàctica dissenyada amb aquesta metodologia i tipus d'ajuda adaptades a cada fase (Microscaffolding)
     • Dissabte
     • Motivació: Tipus de motivació des de la perspectiva de la neurociencia i el seu aprofitament a l'aula amb exemples pràctics
     • Aprenentatge visible: les conseqüències de la recerca de John Hattie en l'ensenyament d'idiomes
     • Recursos digitals per oferir un Feedback immediat a l'alumne.
     Termes Consultar inscripcions