Servei de Formació del Professorat
Formació semipresencial 19EL51IN002 - Elaboració de projectes de comunicació interdisciplinaris: TILC, CLIL, EMILE
Ofertat per CEFIRE d'Elda
Dades generals
Plurilingüisme
23 de gener de 2019
13 de març de 2019
30 hores
30 (26 inscripcions realitzades)
CEFIRE d'Elda (semipresencial)
Elda (Alacant)
Terminis D'inscripció
30 de novembre de 2018
11 de gener de 2019
18 de gener de 2019
Ponents
Victor Fajardo Rico
Aurora Grau Ribera
Victor Miralles Fullana

Objectius
  • 1.Proporcionar recursos i ferramentes per a la concreció de projectes interdisciplinaris TILC entre les àrees lingüístiques i no lingüístiques.
  • 2.Promoure estratègies de gestió per al foment de la competència comunicativa a l'aula.
  • 3.Explorar les aplicacions dels recursos educatius oberts (TIC).
  • 4.L'avaluació en l'àmbit TILC.
  Continguts
   • 1. Projectes interdisciplinaris TILC.
   • 2. Tasques i productes finals.
   • 3. Marc metodològic TILC.
   • 4. Competència comunicativa.
   • 5. Bastides i metodologia TILC.
   • 6. Gamificació, TIC i recursos educatius oberts.
   • 7. Avaluació de llengua i continguts.
   Dirigit A
    • Professorat d'àrees lingüístiques i no lingüístiques d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària, Cicles Formatius i Formació de Persones Adultes.
    Condicions
     • La primera i l'última sessió seran presencials. Les sessions es realitzaran al CEFIRE d'Elda.
     Observacions
      • Ordre de prioritat:
      • 1- Professorat funcionari de carrera.
      • 2- Professorat funcionari interí.
      • 3- Altres
      • Es prioritzaran els centres educatius amb més d'un docent inscrit.
      Termes Consultar inscripcions