Servei de Formació del Professorat
curs 18PL51IN018 - Literatura universal: dels textos antics a l'assaig fusterià
Ofertat per CEFIRE Específic de Plurilingüisme
Dades generals
Plurilingüisme
16 de gener de 2019
27 de febrer de 2019
20 hores
50 (52 inscripcions realitzades)
Espai Joan Fuster
Sueca (València)
Terminis D'inscripció
1 de novembre de 2018
20 de desembre de 2018
14 de gener de 2019
16/01/2019 - 17:30 a 20:30
23/01/2019 - 17:30 a 20:30
30/01/2019 - 17:30 a 20:30
06/02/2019 - 17:30 a 20:30
13/02/2019 - 17:30 a 20:30
20/02/2019 - 17:30 a 20:30
27/02/2019 - 17:30 a 19:30
Ponents
Pilar Concepción Escrivà Pereira
Salvador Ortells Miralles
Enric Iborra Posadas

Objectius
  • OBJECTIUS ESPECÍFICS

  • 1. Dur a terme una aproximació a algunes obres fonamentals de la literatura universal i a alguns dels principals motius temàtics que hi apareixen.
  • 2. Discutir el concepte de cànon literari i de clàssic literari.
  • 3. Vincular i contextualitzar la figura de Joan Fuster en la literatura universal
  Continguts
   • CONTINGUTS ESPECÍFICS

   • 1. La Bíblia i els poemes homèrics.
   • 2. L'edat mitjana: la Divina Comèdia.
   • 3. L'entrada en l'edat moderna: Shakespeare i Montaigne.
   • 4. La Il·lustració: Montesquieu, Voltaire i Swift.
   • 5. La revolta romàntica.
   • 6. La novel·la realista.
   • 7. La novel·la del segle XX.
   • 8. Joan Fuster: la universalitat d¿un clàssic contemporani valencià
   Dirigit A
    • Professorat de Secundària (àmbit lingüístic)
    • Professorat de primària
    Condicions
     • La selecció dels participants es realitzarà per data d'inscripció, havent confirmat la participació i d'acord amb els criteris de prioritat segons:
     • 1. Funcionaris de carrera
     • 2.Funcionaris en pràctiques I funcionaris interins.
     • 3. Resta del professorat
     Observacions
      • El curs és presencial amb obligació d¿assistir al menys a un 85 % de les sessions presencials.
      • Segons l'Ordre 65/2012, de 26 d'octubre, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, que estableix el model de formació permanent del professorat i el disseny, reconeixement i registre de les activitats formatives la baixa no justificada en alguna activitat es podrà penalitzar amb la no admissió en posteriors accions formatives durant els 12 mesos següents a l'efectivitat de la baixa.
      Termes Consultar inscripcions