Servicio de Formación del Profesorado
Jornadas 17XA64IN001 - La Inspección de Educación y la dirección de los centros ante la gestión de la convivencia
Ofertado por CEFIRE de Xàtiva
Datos generales
Inspección educativa
14 de diciembre de 2017
14 de diciembre de 2017
8 horas
160 (150 inscripciones realizadas)
Casa de la Cultura de Xàtiva
Xàtiva (València)
Antonio Perez Sabater 
Plazos De Inscripción
2 de noviembre de 2017
11 de diciembre de 2017
14/12/2017 - 09:00 a 19:00
Ponentes
Josefa Desamparados Lopez Puchol
Rogeli Santamaria Luna
Juan Miguel Corchado Badia
Remei Galiana Roig
Jose Manuel Frances Aloy

Objetivos
  • Conéixer el nou marc legislatiu en matèria d'educació a la Comunitat Valenciana
  • Intercanviar experiències . Bones pràctiques
  • Millorar la coordinació i el treball en equip a la Comunitat Valenciana
  • OBJECTIUS ESPECÍFICS DE L'EDICIÓ
  • Reflexionar sobre la necessitat del coneixement teòric i normatiu sobre convivència escolar
  • Valorar els problemes que sorgixen en els centres educatius entre docents: enfrontaments, disputes, asssetjaments, etc.
  • Analitzar els protocols establits davant els problemes de convivència en els centres i, de forma especial, del protocol de possible assetjament entre docents
  Contenidos
   • Actualització científica sobre la convivència en els centresi la cultura de la pau
   • Actualització normativa sobre la convivència en els centres i l'assetjament entre docents
   • Anàlisi de bones pràctiques de la inspecció respecte a la promoció de la convivència, la prevenció de la violència i la gestió dels conflictes en els centres i aules
   • Els plans de transició: propostes d'actuació per a centres i per a la inspecció
   Dirigido A
    • Inspección Educativa.
    • Equips directius
    Condiciones
     • Les solicituds s'atendran per ordre d'inscripció i havent realitzat prèviament la confirmació
     Términos Consultar inscripciones