Servei de Formació del Professorat
Jornades 17SP51IN003 - Simposi d'Educació Plurilingüe
Ofertat per Servei de Formació del Professorat
Dades generals
Plurilingüisme
5 de juliol de 2017
6 de juliol de 2017
15 hores
1300 (910 inscripcions realitzades)
Palau de les Arts 
València (València)
Terminis D'inscripció
9 de juny de 2017
26 de juny de 2017
3 de juliol de 2017
05/07/2017 - 09:00 a 18:00
06/07/2017 - 09:00 a 17:30
Ponents
David Lasagabaster Herrarte
Joaquim Dolz Mestre
Elisabeth Coelho
Olga Esteve Ruescas
Anna Marzà Ibanez
Patrick Carlin
Vicent Pascual Granell

Objectius
  • Reflexionar i conéixer plantejaments i reptes actuals que planteja l'educació bilingüe i plurilingüe
  Continguts
   • L'educació bilingüe i plurilingüe.
   • Organització de l'educació plurilingüe al voltant de la llengua minoritzada.
   • La incorporació de la LE als programes plurilingües.
   • Aprenents vulnerables i competències fràgils
   Dirigit A
    • Professorat d'Educació Infantil, Primària, Educació Especial, Secundària, Formació Professional i Formació de Persones Adultes del sistema educatiu valencià
    Condicions
     • Personal docent en actiu
     • La selecció es farà sobre l'ordre d'inscripció
     Observacions
     Termes Consultar inscripcions