Servicio de Formación del Profesorado
Jornadas 17VA76IN027 - V Jornadas de Experiencias Plurilingües
Ofertado por CEFIRE de Valencia
Datos generales
General ámbito lingüístico
25 de septiembre de 2017
27 de septiembre de 2017
10 horas
150 (136 inscripciones realizadas)
Facultat de Magisteri - Universitat de València
València (València)
Plazos De Inscripción
30 de junio de 2017
14 de septiembre de 2017
21 de septiembre de 2017
25/09/2017 - 17:00 a 20:30
26/09/2017 - 17:00 a 20:30
27/09/2017 - 17:00 a 20:30
Ponentes
Mª Mercé Garrigues Moscardo
Gemma Lluch Crespo
Inmaculada Coscolla Girona
Adelina España Albelda
Vicent Brotons Rico
Rafael Nelson Segui Penades
Ismael Ferran Sanz Vazquez
Mª Pilar Tormo Sainz
Gloria Torralba Miralles

Objetivos
 • Promover actitudes positivas del profesorado del ámbito lingüístico que favorezcan la coordinación en el proceso de enseñanza/aprendizaje de las diferentes lenguas.
 • Potenciar el trabajo en equipo del profesorado del ámbito lingüístico para facilitar el intercambio de experiencias.
 • Conocer los programas de educación plurilingüe.
 • Informar de las propuestas formativas de la asesoría de ámbito lingüístico relacionadas con la educación plurilingüe.
 • Facilitar estrategias, técnicas y recursos para la educación plurilingüe.
 • Conocer enfoques metodológicos para la educación plurilingüe: AICLE, proyectos de trabajo, trabajo por tareas y trabajo cooperativo.
 • Objectius concrets d'aquestes jornades:
 • Analitzar el valor i les possibilitats del projecte lingüístic de centre (PLC) com a eix conductor del nostre treball docent i la seua relació amb el currículum, la diversitat, la pluralitat lingüística, la integració de llengües, la reflexió lingüística i l'avaluació
Contenidos
 • El currículum y el ámbito lingüístico: el contexto legal.
 • Los fundamentos de la educación plurilingÚe.
 • El tratamiento integrado de las lenguas y la enseñanza integrada de la lengua y los contenidos.
 • La programación y la coordinación en el ámbito lingúístico.
 • Los materiales y los recursos para la educación plurilingüe.
 • La didáctica y la metodología de la educación plurilingüe: AICLE, proyectos de trabajo, trabajo por tareas y trabajo cooperativo.
 • Continguts concrets d'aquestes jornades
 • El treball amb el PLC i la seua relació amb:
 • les exigències curriculars i la diversitat de situacions educatives
 • la pluralitat d¿entorns lingüístics al valencià, com a llengua de cohesió referencial
 • la integració de llengües, continguts i valors
 • la reflexió lingüística comuna a totes les llengües
 • l'avaluació de l'expressió oral i escrita en les matèries no lingüístiques
Dirigido A
  • Dirigido a profesorado de Infantil, Primaria y Secundaria que sean funcionarios de carrera, en prácticas o interinos.
  Observaciones
   • Dilluns, 25 de setembre
   • 16,30h Acreditació dels participants
   • 17h Inauguració
   • 17,15h Conferència El PLC, peça clau en la didàctica del plurilingüisme
   • Anna Marzà i Glòria Torralba, Universitat Jaume I
   • 18,30h Treball en grups sobre La preparació del PLC: anàlisi de necessitats educatives i adequació al currículum
   • Mercè Garrigues, CEIP ¿Cervantes¿ de València Nelson Seguí, CEIP ¿9 d'Octubre¿ d'Alcàsser
   • Dimarts, 26 de setembre
   • 17h Conferència El PLC i l¿administració educativa: tramitació, supervisió i revisió
   • Remei Galiana, inspectora d¿Educació
   • 18,30h Treball en grups sobre Com avançar en la integració de llengües i continguts
   • Pilar Tormo, IES ¿Maria Carbonell¿ de Benetússer Lluís Segrelles, CEFIRE de Plurilingüisme, Alzira
   • Dimecres 27 de setembre
   • 16,30h Com comunicar el PLC. La importància dels espais virtuals
   • Gemma Lluch, Universitat de València
   • 17h Treball en grups sobre La coordinació del professorat i els procediments d¿avaluació
   • Adelina España, CEIP ¿Víctor Oroval" de Carcaixent -- Ismael Sanz, IES ¿Jordi de Sant Jordi¿ de València
   • 18h Col·loqui: Convertir el PLC en la base de la didàctica plurilingüe
   • Vicent Brotons, Universitat d¿Alacant -- Inma Coscollà, CEIP ¿Jaume I¿ de Paiporta
   Términos Consultar inscripciones