Servei de Formació del Professorat
Jornada Informativa 13SP47IN341 - Informació per a equips directius: Programa experimental per al foment de l'ús de "tauletes tàctils"
Ofertat per Innovació Educativa
Dades generals
Informàtica
3 de juliol de 2013
3 de juliol de 2013
2 hores
200 (106 inscripcions realitzades)
Sala d'Actes de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport 
València (València)
Jose Canto Alonso 
Terminis D'inscripció
27 de juny de 2013
2 de juliol de 2013
03/07/2013 - 11:00 a 12:30

Objectius
  • Informar sobre el programa experimental per al foment de l'ús de llibres de text en dispositius electrònics denominat tabletes en centres educatius sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana, durant els cursos escolars 2013-2014 i 2014-2015.
  Continguts
   • Modalitats de participació
   • Àmbit d'aplicació
   • Objectius del programa
   • Condicions de participació
   • Continguts dels llibres de text digitals
   • Homologació dels dispositius electrònics denominats tauletes
   • tàctils
   • Condicions de participació del professorat i les famílies
   Dirigit A
    • Equips directius
    Termes Consultar inscripcions