Servei de Formació del Professorat
Sol·licitud de llicències
Data d'inici 1 de març de 2010 Data de fi 3 de març de 2025
Descripció

 

Tots els permisos i llicències a sol·licitar estan tipificats i regulat pel Decret 7/2008 de 25 de gener del Consell. Consulte'l en cas de dubtes.