Servei de Formació del Professorat
Convocatòria Assessories 2021
Data d'inici 16 de febrer de 2021 Data de fi 15 de març de 2021
Descripció

RESOLUCIÓ de 10 de febrer de 2021, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca concurs de mèrits per a la selecció i nomenament d'assessors i assessores de formació dels centres de formació, innovació i recursos educatius (CEFIRE) de la Comunitat Valenciana. [2021/1279]

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 10 de febrer de 2021, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca concurs de mèrits per a la selecció i nomenament d’assessors i assessores de formació dels centres de formació, innovació i recursos educatius (CEFIRE) de la Comunitat Valenciana. [2021/1804]]

INSTRUCCIONS PER A EMPLENAR LA SOL·LICITUD, L'AUTOBAREMACIÓ DE MÈRITS I LA DECLARACIÓ EXPRESSA DE DISPONIBILITAT
1) Accedisca al formulari de sol·licitud i d'autobaremació de mèrits. En el formulari apareixeran les següents pantalles:

  • Una primera pantalla en la qual ha d'emplenar les seues dades personals i professionals i les places d'assessories que inclourà la seua sol·licitud, a continuació prema "Continuar". (No és necessari repetir una elecció CEFIRE-ESPECIALITAT encara que hi haja diverses vacants).
  • En les tres següents pantalles apareixeran les dades de l'autobaremació de mèrits. Per a cadascun dels apartats ha d'indicar els mèrits que posseeix emplenant tant les caselles numèriques corresponents com les caselles en les quals relacione els documents justificatius que aporta per a acreditar els mèrits al·legats. La plataforma realitzarà automàticament la baremació.

2) Quan haja inserit totes aquestes dades, prema el botó Enviar i anote el número de sol·licitud que apareixerà en la seua pantalla, que servirà per identificar el o els projectes d'actuació elaborats. També apareixerà la relació dels documents disponibles per a descarregar en format OpenDocument (ODT):

  •  Sol·licitud de participació en la convocatòria d'assessories.
  •  Autobaremació de mèrits.
  •   Declaració expressa de disponibilitat.

3) Ha de descarregar i signar els tres documents generats per la plataforma. Si disposa de certificat digital, convertisca els tres documents a format PDF i signe'ls digitalment. En cas contrari, imprimisca, signe’ls i escanege els tres documents, guardant-los en format PDF una vegada signats.

4) Elabore un projecte d'actuació (o dos si opta a dos grups/assessories diferents) en format PDF. Les característiques del projecte són: extensió màxima de 15 pàgines en format DIN A-4 (sense comptar la portada ni l'índex) amb una tipografia Arial o similar de 12 punts sense comprimir en tot el document (fins i tot en els encapçalaments, els peus de pàgina i l'índex) excloent la portada i amb interlineat doble en tot el document excepte en les taules explicatives, si n'hi haguera, que s'ajustaran a un cos de lletra de 9 punts i a un interlineat senzill.

Criteris de valoració del projecte de treball

MOLT IMPORTANT: El projecte no contindrà cap marca referida a la identitat personal i la seua identificació es realitzarà per mitjà del número de sol·licitud obtingut en el procés telemàtic.

5) Escanege els mèrits al·legats que no estiguen registrats en el compte formació i genere un únic fitxer en format PDF. També podrà reunir diferents documents (sempre tots ells en format PDF) en un únic fitxer comprimit en format ZIP o similar. En tots dos casos, el resultat final ha de ser un sol fitxer que contindrà tots els mèrits, no sent possible enviar a la plataforma múltiples fitxers de mèrits per separat.

6) Entre de nou en el portal i recupere la sol·licitud. Seleccione i adjunte mitjançant els botons corresponents la següent documentació:

  •  La sol·licitud de participació (generada per la plataforma) signada. (Arxiu en format PDF)
  •  L'autobaremació de mèrits (generada per la plataforma) signada. (Arxiu format PDF)
  •  La declaració expressa de disponibilitat (generada per la plataforma) signada. (Arxiu format PDF)
  •  Projecte o projectes elaborats (Arxius en format pdf, nomenats com a número_de_sol·licitud_grup_asesoria.pdf)
  •  El fitxer amb els mèrits al·legats que no estiguen registrats en el compte formació (format PDF o ZIP)

7) Avance per les successives pantalles verificant la informació introduïda, i prema el botó Enviar de l'últim formulari per a acabar.

INSTRUCCIONS PER A RECUPERAR LA SEUA SOL·LICITUD

Una vegada acceptada la sol·licitud, si necessita modificar-la o accedir de nou per a enviar la documentació signada, ha d'accedir de nou a aquesta mateixa pàgina i prémer en l'enllaç de recuperar sol·licitud, indicant a continuació el número de sol·licitud generat (8 últims dígits) i el compte de correu electrònic de contacte de la sol·licitud original.
Si no coneix el número de sol·licitud, indique el seu mail i rebrà un correu electrònic amb un enllaç que li permetrà recuperar-la.
Si indica el número de sol·licitud, accedirà directament a una pantalla des de la qual podrà imprimir o editar la sol·licitud.

Recuperar la sol·licitud

Per a qualsevol dubte sobre la convocatòria té a la seua disposició el correu de contacte assessories2021concurs@gva.es .

 
Instàncies
Obligatòria Títol
Dades sol·licitud
Dades Baremació Sol·licitud (1/3)
Dades Baremació Sol·licitud (2/3)
Dades Baremació Sol·licitud (3/3)