Servei de Formació del Professorat
Programa Anual de Formació Permanent 2018/2019
Data d'inici 12 de setembre de 2018 Data de fi 19 de juliol de 2019
Descripció

 

El Programa Anual de Formació Permanent reuneix les necessitats de formació de cada centre, tant a nivell grupal com individual. Així mateix, especifica les activitats que el professorat considera més adequades per cobrir cadascuna d'estes necessitats.

A continuació trobarà un formulari on podrá redactar el Programa Anual de Formació Permanent del centre. Una vegada finalitzada la seua redacció, quan torne a accedir, s'habilitarà l'opció per poder afegir el projecte de formació en centres que el claustre ha acordat realitzar el present curs escolar. El tremini per a sol·licitar el projecte de formació en cntres finalitza el 23 d'octubre a les 23:59 hores.

Recuperar la sol·licitud