Servei de Formació del Professorat
Cursos de "Escola inclusiva i transició entre etapes"
 
Que el títol continga
Que l'àmbit siga
Que el nivell siga
Estat
A Distància Tota
 
Codi Títol Localitat Inici Acabament Hores Estat
20OR99IN047 COEDUCA. Igualtat i educació, nous reptes a les aules.
Rafal 21/04/2020 28/04/2020 12 Inscripció
20OR99IN050 COEDUCA. II Jornades coeducatives. Callosa de Segura
Callosa De Segura 22/04/2020 06/05/2020 10 Inscripció
20VA99IN009 Desenvolupament d'habilitats comunicatives. Millora de la comunicació en l'aula
València 23/04/2020 07/05/2020 9 Inscripció
20IN99EP024 Kit bàsic de Pedagogia Hospitalària. 4a edició
(a distància) 23/04/2020 28/05/2020 30 Inscripció
20EL99IN053 Inclusió: treballem el Projecte educatiu de centre (PEC) i la programació d'aula
Novelda 23/04/2020 28/05/2020 10 Inscripció
20IN99IN012 I Trobada de professorat de Pedagogia Terapèutica: "Protagonista del canvi"
València 24/04/2020 25/04/2020 9 Inscripció
20EL02IN001 Aprendre a relacionar-se a l'aula d'Educació Infantil: propostes de gestió emocional i d'habilitats socials
Elda 27/04/2020 18/05/2020 12 Inscripció
20EX99IN008 V Jornades Convielx. Emoció i vida a les aules
Elx 27/04/2020 28/04/2020 8 Inscripció
20XA63IN094 COEDUCA. Micromasclismes i violències masclistes: una realitat en les nostres aules
(a distància) 27/04/2020 08/06/2020 30 Inscripció
20XA55IN007 La pràctica del pla d'actuació personalizat. El paper de l'equip educatiu
(a distància) 27/04/2020 01/06/2020 30 Inscripció
20XA99IN122 Disseny Universal per a l'Aprenentatge, DUA: com ho portem a la pràctica
(a distància) 27/04/2020 08/06/2020 30 Inscripció
20XA02IN007 La mediación escolar en el siglo XXI
(a distància) 27/04/2020 08/06/2020 30 Inscripció
20SA63IN218 Converteix-te en docent-coach: que comence la màgia!
Sagunt 27/04/2020 07/06/2020 40 Inscripció
20VA99IN135 Orientacions i contes per a l'acompanyament emocional en la infància i l'adolescència
València 28/04/2020 20/05/2020 24 Inscripció
20EX55IN001 Tècniques d'aprenentatge eficient a l'aula basades en la neuroeducació
Elx 30/04/2020 04/06/2020 20 Inscripció
20VA99IN137 Recursos digitals per a la comunicació augmentativa i alternativa
(a distància) 01/05/2020 21/06/2020 30 Inscripció
20VA74IN006 EduSalut. Prevenció escolar del consum de substàncies addictives
València 01/05/2020 12/06/2020 30 Inscripció
20AL99IN004 Motivar per a aprendre: docents que deixen petjada III
Alacant 05/05/2020 26/05/2020 21 Inscripció
20EX99IN007 Habilitats docents davant l'assetjament escolar
Elx 05/05/2020 28/05/2020 18 Inscripció
20SA55IN004 Anàlisi de les funcions executives des de la neuroeducació
Sagunt 05/05/2020 09/06/2020 20 Inscripció

1 2 3 Següent >>