Servei de Formació del Professorat
Curs a distància 20AE96IN031 - Introducció a la programació per competències a l'àmbit artisticoexpressiu
Ofertat per CEFIRE Específic d'Àmbit Artístic Expressiu
Dades generals
General àmbit artísticoexpressiu
28 de setembre de 2020
30 d'octubre de 2020
25 hores
100 (més de 200 inscripcions realitzades)
a distància
Terminis D'inscripció
27 de juliol de 2020
13 de setembre de 2020
20 de setembre de 2020
Ponents
Lledo Queral Gomis
Roberto Garcia Gontan
Alejandro Badenes Ortí
Estefania Pastor Año
Julio Barrachina Peris
Mª Esperanza Garcia Morales
Jose Luis Liarte Vazquez

Objectius
 • Promoure una actualització pedagògica a l'àmbit artisticoexpressiu afavorint el treball col·laboratiu i en context.
 • Fomentar l'expressió artística i/o física, com a generadores de coneixement, potenciant el pensament divergent i la creativitat.
 • Conèixer i comprendre la incorporació de l'ensenyament per competències en el marc curricular actual.
 • Analitzar i avaluar la pràctica a l'aula per millorar els aprenentatges.
 • Conèixer algunes metodologies actives per al desplegament de l'enfocament per competències en l'àmbit artisticoexpressiu en les àrees de música, educació física i plàstica/visual.
 • Promoure entre el professorat el treball col·laboratiu, la interdisciplinaritat i la reflexió sobre la pràctica, com a forma de recerca en els processos educatius.
 • Dissenyar tasques globals que integrin les àrees i les competències, per acostar l'aprenentatge a la vida real de l'alumnat.
 • Conèixer tècniques i instruments diversos per aconseguir una avaluació integral i formativa.
Continguts
  • Les competències en el sistema educatiu: origen, relació amb les àrees educatives, tipus, etc.
  • Integració de les competències a la resta d'elements del currículum a l'àrea de música i plàstica.
  • Les Competències professionals docents: el professor com a investigador reflexiu sobre la pràctica docent. Importància de la formació permanent.
  • Anàlisi del Currículum: el Document Pont com a eina facilitadora de la programació.
  • Reflexió sobre les implicacions de canvi metodològic i d'avaluació que requereix el treball per competències.
  • Iniciació a la programació per competències: planificació i disseny d'Unitats Didàctiques Integrades.
  • Principis, tècniques i instruments per a una avaluació formativa i autèntica, creació d'instruments propis per a una avaluació competencial.
  • Mòdul 1: Introducció. Marc teòric. Anàlisi de les competències. Esperanza García.
  • Mòdul 2: Disseny i concreció curricular. José Luis Liarte .
  • Mòdul 3: Transposició didàctica. Fani Pastor.
  • Mòdul 4: Avaluació per competències. Julio Barrachina.
  • Mòdul 5: Banc de recursos. Metodologies i enfocaments.
  Dirigit A
   • Tindran prioritat:
   • Professorat d'Educació Física, Música i Educació Plàstica, Visual i Audiovisual, per ordre d'inscripció.
   Condicions
    • CONFIRMACIÓ D'ASSISTÈNCIA: El professorat admès a una activitat ha de confirmar l'assistència a la mateixa. La falta de confirmació facultarà al CEFIRE per seleccionar a altres sol·licitants que es trobin en llista d'espera. Els sol·licitants admesos que per qualsevol motiu, raonablement justificat, no puguin assistir a l'activitat, ho han de comunicar al coordinador abans de l'inici, perquè es pugui seleccionar a altres participants de la llista d'espera. La falta de comunicació i assistència facultarà al CEFIRE per no adjudicar les posteriors accions formatives que se sol·liciten.
    Observacions
     • Amb aquesta formació pretenem oferir un recurs bàsic per a introduir-nos en la programació per competències, amb èmfasis en les matèries de l'àmbit artisticoexpressiu: professorat d'Educació Física, Música i Educació Plàstica, Visual i Audiovisual. Per a això, oferim un material o recurs auto-formatiu dissenyat per un equip de docents de reconeguda experiència en el camp de les competències. Encara que es tracta d'un curs a distància, establim punts de trobada de comunicació i reflexió mitjançant videoconferències. L'estructura del mateix pretén donar resposta als principals reptes que hem d'abordar en el treball per competències.
     Termes Consultar inscripcions