Servei de Formació del Professorat
Curs a distància 20SP47IN001 - Gestors de cursos en línia: Aules nivell inicial
Ofertat per Servei de Formació del Professorat
Dades generals
Informàtica
27 de gener de 2020
15 de març de 2020
30 hores
230 (més de 460 inscripcions realitzades)
a distància
Terminis D'inscripció
15 d'octubre de 2019
12 de gener de 2020
19 de gener de 2020
Ponents
Elena Sanchis Sanchez
Jose Javier Rodriguez Rodriguez
Carlos Llorens Barreda
Oscar Giner Tarin
Vicente Destruels Moreno
Jose Muñoz Jimeno

Objectius
 • Capacitar al professorat per a poder administrar un entorn virtual d'ensenyança-aprenentatge.
 • Conéixer les possibilitats didàctiques de les plataformes LMS basant-se en les seues possibilitats tecnològiques.
 • Realitzar un ús responsable dels espais web col·laboratius
 • OBJECTIUS ESPECÍFICS

 • Adquirir els coneixements necessaris per poder utilitzar l'aula virtual per a impartir formació a distància o com a complement a la formació presencial en els centres educatius de tota la Comunitat Valenciana.
 • Saber organitzar els continguts d'un curs, utilitzant adequadament els recursos i activitats disponibles en Moodle.
 • Saber aplicar els mòduls de comunicació i col·laboratius amb la finalitat de promoure i dinamitzar la participació dels alumnes.
 • Aprendre a utilitzar correctament les ferramentes d'avaluació.
Continguts
  • CONTINGUTS ESPECÍFICS

  • Característiques dels entorns virtuals d'aprenentatge.
  • Navegació per la interfície del Moodle.
  • Edició d'un curs.
  • Creació de recursos.
  • Creació d'activitats.
  • Qualificació en Moodl
  Dirigit A
   • Professorat en general.
   Condicions
    • Els criteris selecció seran els següents:
    • Funcionaris/es.
    • Personal laboral
    • Inscrits en borsa.
    • En tots els casos es respectarà l'orde d'inscripció i, a més, es prioritzarà el no estar fent una altra acció.
    Termes Consultar inscripcions