Servici de Formació del Professorat
Jornades 17SP99IN003 - Prevenció i detecció del racisme, la xenofòbia i la intolerància en l'aula: propostes per a millorar la convivència
Ofertat per Servei de Formació del Professorat
Dades generals
Educació inclusiva
16 d'octubre de 2017
17 d'octubre de 2017
13 hores
1200 (976 inscripcions realitzades)
Palau de les Arts 
València (València)
Tomas Queralt Llopis 
Terminis D'inscripció
5 de setembre de 2017
29 de setembre de 2017
5 d'octubre de 2017
16/10/2017 - 16:00 a 21:00
17/10/2017 - 09:00 a 18:30

Objectius
 • Divulgar experiències educatives sobre propostes d'intervenció a l'aula.
 • Presentació de materials per a treballar a l'aula.
 • Sensibilitzar la comunitat educativa en la prevenció i la detecció del racisme, la xenofòbia i altres formes d'intolerància en les aules.
 • Dotar d'eines per a la identificació de conductes discriminatòries i/o intolerants.
 • Proporcionar estratègies per a promoure la igualtat, el reconeixement i el respecte a la diversitat cultural en els centres educatius.
 • Afavorir l'intercanvi i la transferència d'experiències de la pràctica educativa.
Continguts
 • Comunicació oral de les experiències didàctiques seleccionades.
 • Discussió i debat sobre la millora de la pràctica docent a través de les experiències presentades.
 • Convivència positiva, tolerància i inclusió.
 • Els drets humans i els delictes d'odi.
 • El projecte FRIDA i el manual de suport per a la prevenció i detecció del racisme, la xenofòbia i altres formes d'intolerància en les aules.
 • Protocol d'acolliment a l'alumnat desplaçat de la Comunitat Valenciana.
 • Propostes comunitàries, rellevants i d'èxit en la promoció d'espais de pau i tolerància amb la diversitat de la Comunitat Valenciana i de l'àmbit nacional.
 • Eines i estratègies d'intervenció relacionades amb les diferents formes de prevenció i intervenció en situacions de discriminació, racisme, xenofòbia i intolerància en general en les aules.
Dirigit A
  • Els destinataris prioritaris de les jornades són: la persona Coordinadora d'Igualtat i Convivència; l'equip directiu, i orientadores o orientadors dels centres educatius de la Comunitat Valenciana, a més dels responsables d'educació de la resta de Comunitats Autònomes.
  Condicions
   • Amb la intenció que estiguen representats el major nombre possible de centres educatius, s'establirà un criteri de selecció perquè participe, almenys, una persona de cada centre. La fórmula que s'establirà, serà la següent: en una primera volta serà admesa la primera persona inscrita de cada centre, procediment que es repetirà fins que es cobrisquen les vacants, sempre per ordre d'inscripció.
   • La inscripció no suposa estar admés/admesa. Per a poder assistir a la jornada, és imprescindible realitzar la confirmació d'assistència i aparéixer com a participant en la llista definitiva.
   • Com s'especifica en el programa, el dia 17 d'octubre, d'11.45h a 13.45h se celebren tallers i experiències que s'han dividit en quatre blocs, la selecció dels quals, per ordre de preferència, es realitzarà en el moment de la confirmació.
   • Les persones que resulten admeses definitivament en la jornada, rebran un correu electrònic amb el bloc de taller assignat i un codi QR que hauran de presentar en el punt del registre de participants dels dos dies, del 16 i del 17 d'octubre.
   • Serà necessari mostrar el codi QR imprés i l'acreditació adequada per a accedir a qualsevol dels edificis en els quals es desenvolupa el programa de la jornada.
   Observacions
    Termes Consultar inscripcions