Servei de Formació del Professorat
Jornades 17SP99IN003 - Prevenció i detecció del racisme, la xenofòbia i la intolerància en l'aula: propostes per a millorar la convivència
Ofertat per Servei de Formació del Professorat
Dades generals
Educació inclusiva
16 d'octubre de 2017
17 d'octubre de 2017
13 hores
1200 (976 inscripcions realitzades)
Palau de les Arts 
València (València)
Tomas Queralt Llopis 
Terminis D'inscripció
5 de setembre de 2017
29 de setembre de 2017
5 d'octubre de 2017
16/10/2017 - 16:00 a 21:00
17/10/2017 - 09:00 a 18:30

Objectius
 • Divulgar experiències educatives sobre propostes d'intervenció a l'aula.
 • Presentació de materials per a treballar a l'aula.
 • Coneixement i formació per a desenvolupar propostes d'intervenció aplicables al marc escolar des de la Comissió de Convivència del centres i el departament d'orientació.
 • Dotar d'eines per a la identificació de conductes discriminatòries i/o intolerants.
 • Proporcionar estratègies per a promoure la igualtat, el reconeixement i el respecte a la diversitat cultural en els centres educatius.
 • Afavorir l'intercanvi i la transferència d'experiències de la pràctica educativa.
Continguts
 • Comunicació oral de les experiències didàctiques seleccionades.
 • Discussió i debat sobre la millora de la pràctica docent a través de les experiències presentades.
 • Convivència positiva, tolerància i inclusió.
 • Eines i estratègies de prevenció per a millorar el clima de classe i de centre.
 • Eines i estratègies d'intervenció relacionades amb les diferents formes de prevenció i intervenció en situacions de discriminació, racisme, xenofòbia i intolerància en general en les aules.
 • Tractament de conflictes en el marc escolar
 • Els programes de mediació escolar
 • aprenentatge cooperatiu con a estratègia per a desenvolupar les competències socioemocionals.
 • Intervenció en situacions d'assetjament escolar
Dirigit A
  • Professorat de centres d'Alacant del projecte CONVIAL
  Observacions
   • Els destinataris prioritaris són els membres directius dels centres educatius públics d'Alacant, membres de la comissió de convivència i tutors/es.
   Termes Consultar inscripcions