Gestió d'impressores

Controla i gestiona el que s'imprimeix en el centre.

Printa

Gestió d'impressores

Selecciona quines impressores vols controlar.

Printa

Quant imprimeix cada usuari?

Printa


  • Quota

    Estableix una quota per als usuaris.
  • Bloqueig

    Impedeix que un usuari puga imprimir.
  • Control

    Revisa el que imprimeix cada usuari.