V. Tasca voluntària

Concreció d'activitats formatives

Com a tasca voluntària del mòdul 3 vos invitem que completeu la vostra Fitxa de concreció de les activitats formatives, posant especial atenció a assenyalar quines fonts heu utilitzat per a la seua detecció.

Es tracta d'una fitxa que és un exemple orientatiu. Cada coordinador pot confeccionar la seua pròpia Fitxa de concreció de necessitats.


Esta fitxa es compartirà amb tot el participant pujant el document al fil "Tarea voluntària: Concreció de necessitats i activitats formativas" obert en el fòrum del mòdul 3.

Fiixa concreció de necessitats i activitats formatives

Descàrrega del document.