Tallers

 

 

Els tallers de bones pràctiques són una modalitat formativa on un docent o grup de docents compartix les seues experiències com a reforç metodològic i didàctic. La duració total serà com a màxim de 20 i un mínim de 8 hores.

El coordinador de formació realitzarà el seguiment, encarregant-se de la custòdia dels fulls de firmes i verificant el seu correcte desenrotllament.