Objectius

1 Promoure l'actualització de les competències professionals del docent

2 Proporcionar estratègies de detecció de necessitats formatives relacionades amb objectius rellevants

3 Guiar l'anàlisi de la informació demanada i la seua utilització com a base d'elaboració del PAF

4 Explicar les modalitats d'activitats formatives i orientar l'elecció més convenient per a cada necessitat segons el context del centre escolar.