ÍNDEX

1 Objectius i continguts del curs

2 Les competències professionals docents

3 Detecció i anàlisi de necessitats formatives

4 Modalitats d'activitats de formació