Jornades


És una modalitat formativa de caràcter concret. Els principals objectius  són difondre continguts sobre un tema monogràfic prèviament fixat, adquirir informació sobre una àrea d'interés específic, intercanviar experiències o debatre sobre els avanços que es realitzen en un camp científic, didàctic o d'actualitat.


El seu desenrotllament pot incloure conferències d'experts, presentació d'experiències i comunicacions, tallers, taules redones i exposicions de material. Té una duració mínima de 8 hores i màxima de 20, normalment concentrada en el temps.


El coordinador de formació realitzarà el seguiment, encarregant-se de la custòdia dels fulls de firmes i verificant el seu correcte desenrotllament.