Saltar la navegación

Presentació del curs

Des de molt abans d'existir la figura de coordinació TIC el professorat encarregat de tal funció era la persona que s'ocupava de tot aparell classificat com a tecnològic sense importar situació ni moment... des de desempaquetar una fotocopiadora fins a configurar una impressora. La seua tasca es limitava, pràcticament, a la d'un tècnic ja que s'encarregava del manteniment dels equips del centre, que no eren molts.

A poc a poc, i a mesura que les TIC han anat sent cada vegada més imprescindibles en les aules, aquesta tasca s'ha ampliat, i el professorat coordinador TIC ha hagut d'aprendre a gestionar no solament els problemes tècnics de cada vegada més equips, sinó també problemes organitzatius i metodològics derivats de la seua utilització.

Amb aquest curs pretenem orientar la tasca de la coordinació TIC, emfatitzant la seua funció dinamitzadora en el centre sense oblidar els coneixements tècnics necessaris per a realitzar les seues funcions, a fi de guiar-lo cap a un canvi substancial en l'ús educatiu de les TIC.