Omet navegació

Índex

Tema 4. Drets d’autor i utilització de recursos de tercers

 1. Introducció
  1. Des de quan existeix la propietat intel·lectual?
  2. Què s'entén per propietat intel·lectual?
  3. En què es diferència la propietat intel·lectual d’altres tipus de propietats?
  4. Per quins motius existeix la propietat intel·lectual?
  5. Per què és important parlar de drets d’autor en un entorn docent relacionat amb les TIC?
 2. Propietat intel·lectual
  1. Què entenem avui dia per propietat intel·lectual?
  2. Qui són els autors?
  3. Què s’entén per «obra»?
 3. Tipus de drets
  1. Drets morals o personals
  2. Drets de caràcter patrimonial
 4. Drets d’explotació
  1. Reproducció
  2. Distribució
  3. Comunicació pública
  4. Transformació
 5. Durada de la propietat intel·lectual. Domini Públic
 6. Excepcions o límits als drets d'autor
  1. Còpia privada
  2. Préstec
  3. Paròdia
  4. Llibertat de panorama
  5. Citació
  6. Il·lustració amb finalitat docent o de recerca
 7. Utilització de recursos en classe
 8. Referències bibliogràfiques
 9. Autoria