Omet navegació

7. Utilització de recursos en classe

Què podem fer quan volem utilitzar a classe (obra pròpia) recursos de tercers (obra aliena)? O bé, quan volem incloure d'alguna manera l'obra aliena en recursos propis?

La primera recomanació seria utilitzar o elaborar recursos propis. Si el docent que imparteix la classe és l'autor, pot fer el que vulga amb el seu material, llevat que n'haja cedit els drets d'explotació. Aleshores, caldria complir allò acordat en el document de cessió. Si tenim un llibre publicat en una editorial, podria ser que s'haja signat un document de cessió exclusiva, aleshores no tindríem els drets. Actualment, moltes editorials inclouen en els seus acords la possibilitat que l'autor puga distribuir o fer acte de comunicació pública de les seues obres editades amb l'editorial (per exemple, penjar el document a l'aula virtual).

La segona recomanació seria utilitzar recursos institucionals. Sempre i quan la institució per a la qual es treballa tinga drets sobre eixos recursos (normalment, se sol demanar als autors que signen un document de cessió de drets) i haja comunicat la disponibilitat d'utilització (mitjanant clàusules o missatges als repositoris de recursos). En aquest sentit, caldria demanar a les institucions una política clara sobre propietat intel·lectual.

Per últim, si volem utilitzar recursos de tercers, haurem de veure la situació legal d'eixe material:

En el cas que estiguen tots els drets reservats, haurem de demanar permís o bé fer un ús sense permís previst en els límits dels drets d'autor. Si l'obra està publicada en Internet, és a dir, si algú (que no som nosaltres) ha posat l'obra a disposició de qualsevol (acte de comunicació pública) sempre podem enllaçar-la. Enllaçar contingut amb drets d'autor és legal en Europa sempre que no es faça amb ànim de lucre1.

En cas d'estar l'obra en el domini públic, podem fer un ús sense restriccions, sempre i quan es reconega l'autoria i es mantinga el respecte a la integritat de l'obra.

En cas d'altres situacions, com ara que l'autor haja donat permís exprés a través d'algun tipus de llicència per a continguts, les quals veurem més detingudament en el següent tema, podrem fer ús de l'obra respectant els termes de la llicència.

Com a resum, deixem un diagrama d'ús d'obres de tercers publicat originalment com a material del curs de formació «Servicio de Cooperación con las Comunidades Autónomas e Iberoamérica del INTEF (2012) Creación, reutilización y difusión de contenidos. Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y Formación del Profesorado (INTEF). Ministerio de Educación, Cultura y Deporte» amb llicència per a continguts CC-BY 4.02.