Omet navegació

6. Excepcions o límits als drets d'autor

El capítol II de la LPI (articles 31 al 40) parla dels límits dels drets d'autor, és a dir, els supòsits o excepcions en les quals es poden fer determinats usos d'una obra sense haver de demanar permís al propietari dels drets. Entre els quals volem destacar la còpia privada, el préstec, la paròdia, la llibertat de panorama i, especialment remarcables en l'àmbit educatiu, la citació i la il·lustració amb finalitat docent o d'investigació científica.