Omet navegació

6.5. Citació

És una de les dues excepcions què més ens afecta en l'àmbit docent. Alguns l'anomenen «dret de cita» tot i que no seria un dret en si mateix sinó un límit als drets d'autor.

L'article 32.1 de la LPI diu: «És lícita la inclusió en una obra pròpia de fragments d'altres alienes de naturalesa escrita, sonora o audiovisual, així com la d'obres aïllades de caràcter plàstic o fotogràfic figuratiu, sempre que es tracte d'obres ja divulgades i la inclusió es faça a títol de cita o per a l'anàlisi, comentari o judici crític. Aquesta utilització només es podrà realitzar amb finalitat docent o de recerca, en la mesura justificada per la finalitat d'aquesta incorporació i indicant-hi la font i el nom de l'autor de l'obra utilitzada».

Per tant, quan s'inclou en obra pròpia una obra o fragment d'un altre, ha d'estar justificat que només és una cita (per a la qual cosa hauria de vindre al cas) o bé s'està fent una anàlisi, comentari o judici crític de l'obra aliena.