Omet navegació

6.4. Llibertat de panorama

Article 35.2. «Les obres situades permanentment en parcs, carrers, places o altres vies públiques poden ser reproduïdes, distribuïdes i comunicades lliurement per mitjà de pintures, dibuixos, fotografies i procediments audiovisuals».

En algunes lleis europees no existeix aquest límit a la propietat intel·lectual i, per tant, no es poden divulgar sense permís de l'autor fotografies de paisatges on apareguen obres com ara, escultures, pintures, edificis, etc.

En 2015, la fundació Wikimèdia, va fer una campanya1 per a salvar la llibertat de panorama2 d'una proposta al parlament europeu per a limitar-la.

Llibertat de panorama a Europa:
Sí, inclosos interiors públics
Sí, inclosos alguns interiors públics

Sí, només per a edificis
No

Atòmium censsurat. Imatge de la campanya de 2015 de Wikimèdia


1 https://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Freedom_of_Panorama_2015/es/Dos_semanas_para_salvar_la_libertad_de_panorama_en_Europa