Omet navegació

6.3. Paròdia

Article 39. «No serà considerada transformació que exigisca consentiment de l'autor la paròdia de l'obra divulgada, mentre no implique risc de confusió amb la mateixa ni s'inferisca un dany a l'obra original o al seu autor».