Omet navegació

6.2. Préstec

El préstec que es fa a les biblioteques, fonoteques, etcètera està previst per la llei en l'article 37. En alguns casos els titulars dels establiments han de remunerar als autors i en altres, no (per exemple els establiments públics de municipis de menys de 5000 habitants).