Omet navegació

6.1. Còpia privada

S'entén per còpia privada la reproducció d’obres realitzada exclusivament per a ús privat, no professional ni empresarial, sense finalitats directes ni indirectament comercials. La reproducció ha de realitzar-se des d'una font lícita i la còpia obtinguda no ha de ser objecte d'una utilització col·lectiva ni lucrativa. L'article 31 de la LPI dona empar a aquest límit legal de la còpia privada. La legislació preveu una compensació per als titulars dels drets patrimonials en previsió del perjudici causat per aquest límit (regulada en l'extens article 25).

Podem fer una gravació d'una pel·lícula o un documental, podem ripejar1 un CD musical al disc dur, etc. Però, d'aquestes còpies només es pot fer un ús privat, no es poden reproduir en públic, ni tan sols amb finalitat educativa (a classe, per exemple).