Omet navegació

4. Drets d’explotació

Correspon a l'autor l'exercici exclusiu dels drets d'explotació de la seua obra en qualsevol forma i, especialment, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, que no podran ser realitzades sense la seua autorització, excepte en els casos previstos en la present Llei.

Els drets d’explotació són finits. Quan s’acaben els drets l’obra passa al domini públic. Els drets d’explotació són els següents: