Omet navegació

4.4. Transformació

La transformació d'una obra comprèn la seua traducció, adaptació i qualsevol altra modificació en la seua forma de la qual es derive una obra diferent.

Els drets de propietat intel·lectual de l'obra resultat de la transformació correspondran a l'autor d'aquesta última, sense perjudici del dret de l'autor de l'obra preexistent d'autoritzar, durant tot el termini de protecció dels seus drets sobre aquesta, l'explotació d'aqueixos resultats en qualsevol forma i especialment mitjançant la seua reproducció, distribució, comunicació pública o nova transformació.