Omet navegació

4.2. Distribució

S'entén per distribució la posada a la disposició del públic de l'original o de les còpies de l'obra, en un suport tangible, mitjançant la seua venda, lloguer, préstec o de qualsevol altra forma.

Per exemple, repartir fotocòpies d’uns apunts a l’alumnat seria un acte de distribució.