Omet navegació

3. Tipus de drets

La propietat intel·lectual està integrada per drets de caràcter personal i patrimonial, que atribueixen a l'autor la plena disposició i el dret exclusiu a l'explotació de l'obra, sense més limitacions que les establides en la Llei.

 

Aquest avís de les limitacions avança que hi ha certs casos on la llei permet utilitzar una obra o part d’ella sense haver de demanar permís. Això és el que s’anomena les excepcions o límits als drets dels autors, les quals veurem en el punt 6.

El problema a Europa és que aquests límits no estan harmonitzats, per tant, depenen de la llei sobre drets d’autor que tinga cada país on es fa ús de l’obra.

El conjunt de drets referits abans com a propietat intel·lectual poden classificar-se en dos tipus: els drets morals i els drets patrimonials.