Omet navegació

2.3. Què s’entén per «obra»?

Una obra són «totes les creacions originals literàries, artístiques o científiques expressades per qualsevol mitjà o suport, tangible o intangible, actualment conegut o que s'invente en el futur»11

La llei protegeix obres, no protegeix idees, és a dir, el que s’entén com a obra és l’expressió de les idees. Cal remarcar el qualificatiu d’original, ja que de no ser-ho, l’obra, bé no estaria protegida per tractar-se de cultura o coneixement lliure1, o bé seria producte d’una infracció en la llei (el que s’anomena «plagi»).

Per entendre-ho amb un exemple, posem per cas una classe magistral d’un docent universitari. El docent expressa unes idees al seu alumnat. La classe, tal com ha sigut expressada, seria una obra. No es podria publicar una transcripció literal de la classe sense demanar permís, perquè estaria protegida per la llei. Ara bé, si els alumnes agafen apunts de les idees expressades en eixa classe, ja podrien publicar-les, perquè els apunts serien una obra diferent: l’obra de l’alumne. El que no es podria fer és dir que els apunts són del professor. Caldria especificar que estan basats en les idees o en la classe del professor.

I quines són les prestacions de l’obra? Doncs són, per exemple, una interpretació d’una cançó, un enregistrament en vídeo d’una obra de teatre, etc. Tot això també està protegit.

En el cas de l’exemple anterior seria una gravació en vídeo de la classe o un llibre en paper d’una transcripció literal de la classe. En aquest cas, ja estarien intervenint altres prestadors (el productor del vídeo o l’editor del llibre), els quals, juntament amb el professor, també tindrien drets sobre aquestes obres.

Hi ha algunes creacions que no estan subjectes als drets d’autor sinó que estan en el domini públic. Depenent de la legislació de cada país, aquestes obres exemptes de drets poden ser més àmplies (en quantitat) o menys. Per exemple, la legislació espanyola, inclou en el domini públic des de la seua creació només a tots els textos legals, és a dir, lleis, sentències, etc.. . En canvi altres lleis com la d’EUA diuen que tot el que genera el govern federal passa al domini públic. Així, llocs web com el de la NASA, tenen totes les seues pàgines web i imatges en el domini públic, com ara la de la il·lustració 62.


1 Radialistas Apasionadas y Apasionados. 10 mitos sobre la cultura libre y el acceso abierto al conocimiento. https://radioslibres.net/article/10-mitos-sobre-cultura-libre-y-acceso-abierto/ [Consultat el 4 d'abril de 2018].