Omet navegació

2.1. Què entenem avui dia per propietat intel·lectual?

Segons la Viquipèdia1, la propietat intel·lectual és el dret inherent que es té sobre les obres fruit de l'enginy i la intel·ligència; siguen literàries, artístiques o científiques.

Al tractar-se d’un dret (o conjunt de drets) cal observar la definició legal. El concepte “propietat intel·lectual” està definit en les distintes lleis que hi ha a cada país on es recullen els drets d’autor.

La propietat intel·lectual pot englobar diferents aspectes segons el país on es parle d'ella. Per exemple, als països anglosaxons engloba, a més dels drets d'autor, les patents i les marques, el que aquí es coneix com a «propietat induperstrial»2.

Segons la legislació espanyola, la propietat intel·lectual es defineix com a: «el conjunt de drets que corresponen als autors i a altres titulars (artistes, productors, organismes de radiodifusió...) respecte de les obres i prestacions fruit de la seua creació»3


1 VVAA (2017). Propietat Intel·lectual. Article de Viquipèdia en línia. https://ca.wikipedia.org/wiki/Propietat_intel%C2%B7lectual [Consultat el 21 de març de 2018]

2 Ignasi Labastida & Àlex Pérez & Diego Climent (2016). La gestió dels drets d'autor en l'entorn acadèmic. Produccions de la Universitat Jaume I. Gravació de la conferència: https://www.svideo.uji.es/peli.php?codi=1861 [Consultada el 4 d'abril de 2018] min 5:45

3 La Propiedad Intelectual. © Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Lloc web en línia. http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/propiedadintelectual/la-propiedad-intelectual.html [Consultat el 4 d'abril de 2018]