Omet navegació

1. Introducció

En aquest tema volem centrar-nos que es conega tot el referent a la propietat intel·lectual de les obres culturals, els drets reconeguts als autors pel simple fet de crear-les, formes de prohibir o no l’ús de les obres (llicències) i les maneres que hi han de compartir recursos respectant els drets referits a la propietat intel·lectual, centrant-nos en aquelles que donen més llibertats als usuaris.