Omet navegació

1.5. Per què és important parlar de drets d’autor en un entorn docent relacionat amb les TIC?

En el marc de la competència digital docent, la publicació de recursos propis a internet i la utilització de recursos d’altres extrets de la xarxa, és un fet cada vegada més comú. Tot i això, encara existeixen creences errònies sobre què es pot utilitzar, per a què i com utilitzar-ho. Això implica que fer pedagogia sobre aquest tema siga una necessitat.

La gran quantitat de continguts publicats a Internet fa pensar la típica frase de «a Internet està tot» i molta gent tendeix a pensar que el fet que qualsevol cosa trobada a la xarxa siga accessible vol dir que es pot copiar i utilitzar per a qualsevol finalitat. No és així. Tot el que es pot trobar és considerat una obra i, per tant, subjecta a les lleis sobre drets d’autor, les quals protegeixen qualsevol obra només pel fet de ser creada.

Quines conseqüències pot tenir fer un ús no adequat del que es «troba» a Internet? Ací teniu alguns exemples:

https://elpais.com/cultura/2013/05/06/actualidad/1367866695_683817.html

https://elpais.com/ccaa/2013/09/04/catalunya/1378301138_732819.html 

https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20141104/la-uab-debera-abonar-3-millones-euros-por-vulnerar-derechos-de-propiedad-intelectual-3660394

Qui no ens diu que els propers a perseguir per les entitats de gestió dels drets d’autor no siguen els docents de primària, secundària, conservatoris, escoles oficials d’idiomes, formació de persones adultes, etcètera? Per això la importància de conèixer la legislació i saber respectar-la.

Tot i això, ens trobem en un període en el qual, les formes de creació i distribució de continguts estan canviant molt ràpidament. Fenòmens com el moviment de la cultura lliure, la creació de llicències Creative Commons, el Copyleft etc. estan presents cada vegada en major mesura i faran que tothom s’haja d’adaptar a l’evolució que els temps ens porte. L’invent de la ràdio, de la televisió, etc. sempre han vingut acompanyats de la idea que amb això s’acabaria la cultura perquè els creadors deixarien de produir (veure la vinyeta de Dylan Horrocks1). També hi ha qui diu que l’aparició d’Internet tacarà l’anomenat «parèntesi de Gutenberg» i que els 500 anys que tenim de text imprès no serien més que un parèntesi en la forma de transmetre el coneixement2.

En el següent punt us informarem sobre tot allò relacionat amb la legislació actual sobre propietat intel·lectual. També cal dir que les lleis sobre propietat intel·lectual estan en revisió a la Unió Europea i hi ha moviments de diferents àmbits per fer-les més restrictives o més permissives, depenent dels interessos de cadascú. Si després de llegir el punt 2 vols fer alguna cosa per intentar canviar la llei, et proposem visitar el lloc http://copywrongs.eu/es/ amb iniciatives per salvaguardar la reforma del Copyright a la Unió Europea.


2 Piscitelli, A. (2010). Post-Gutenberg es Pre-Gutenberg. Quinientos años de textualidad son suficientes. 2010c, en Filosofitis. En línia: http://www.filosofitis.com.ar/2010/05/24/post-gutenberg-es-pre-gutenberg-quinientos-anos-de-textualidad-son-suficientes/ [Consultat el 20 de març de 2018].