Omet navegació

1.4. Per quins motius existeix la propietat intel·lectual?

Segons directius de les indústries d’entreteniment, la propietat intel·lectual s’ha de protegir per dues raons bàsiques: La primera és el just reconeixement a l’autor de l’obra. La segona és perquè és la millor forma d’incentivar la creació. Però també hi ha qui diu que qualsevol creació no és només de qui l’escriu o la plasma en un suport sinó també prové de tot el que hi havia abans1, per tant, sense «copiar», no es podria «crear».

Les primeres lleis sobre copyright permetien als editors imprimir en exclusivitat per un període relativament curt: 14 anys més altres 14 si l’autor seguia viu, després d’eixe temps, l’obra passava al domini públic. Els reguladors han anat augmentant la xifra d’anys fins als 70 anys després de la mort de l’autor que marca la Convenció de Berna2.

Imatge 2: Evolució de la protecció dels drets d'autor. Font: Copiad, malditos!


2 Evolució de la durada de la propietat intel·lectual. Font: http://copiadmalditos.net/