Omet navegació

Índex

Espais web i plataformes educatives en línia

1. Introducció

2. Pàgines web dels centres educatius

2.1. Els avantatges dels sistemes de gestió de continguts
2.2. Sistemes més flexibles i col·laboratius

3. Plataformes educatives o aules virtuals

3.1. Alguns usos i aplicacions de les aules virtuals

3.1.1. Sala de professorat virtual
3.1.2. Professorat individualment
3.1.3. Grups de treball
3.1.4. Assessorament via Web
3.1.5. Tutoria en línia

3.2. L'elecció del servidor

4. Blogs, Weblogs o Bitàcoles

4.1. Però, què és un blog?
4.2. Anatomia d'un blog
4.3. Possibilitats quasi il·limitades

5. Edumàrketing

5.1. Els 5 pilars imprescindibles de l'estratègia de màrqueting de qualsevol institució educativa

5.1.1. Presència: web i omnicanalitat
5.1.2. Visibilitat per al màrqueting educatiu
5.1.3. Segmentació
5.1.4. Atracció i captació
5.1.5. Transparència

6. Bibliografia