Omet navegació

5. Edumàrketing

Segurament en els centres privats es tinga aquest tema més treballat però la veritat és que fem moltes coses bé i és interessant que es coneguen per a poder ser valorades.

Aquesta valoració ens ajudarà a aconseguir tenir les aules plenes d'alumnes i açò si no ho és, hauria de ser un dels objectius dels centres educatius. Tal vegada en els centres públics no preocupe o no encara però, veure l'interès dels pares per matricular als seus fills en el nostre centre, segur deu ser una cosa molt positiva i sinònim de fer les coses bé. Per açò cada vegada més, les institucions s'adonen de la necessitat d'elaborar estratègies per a aconseguir més alumnes i fidelitzar als quals ja estan o ja han cursat algun tipus de formació.

Què entenem per màrqueting educatiu?

El Màrqueting educatiu engloba totes les eines i estratègies que utilitzen les institucions educatives per a aconseguir captar l'atenció dels seus públics objectiu i convertir-los en els seus clients/alumnes. La idea és demostrar ser la millor opció per al progrés dels seus fills.