Omet navegació

5.1.5. Transparència

La reputació en línia és un actiu indispensable al qual hem de dedicar els recursos necessaris. Hem de ser conscients de què es diu sobre la nostra institució en la xarxa i posar els mecanismes de correcció en cas d'identificar crítiques o queixes. Les xarxes socials possibiliten que tot el bé siga ràpidament conegut i el menys bo conegut a la velocitat de la llum.

El factor viral que caracteritza les xarxes socials premia al mateix temps a les institucions que millor realitzen el seu treball. Els pares compartiran orgullosos els resultats que haja collit el col·legi dels seus fills i amb açò, segurament es convertiran en ambaixadors de les nostres institucions a nivell de xarxa.