Omet navegació

5.1.4. Atracció i captació

Hem de tenir en compte que tot açò del que estem parlant ho realitzen molts centres en aquests moments. Cal diferenciar-se i ser capaços de produir continguts que atraguen al nostre públic objectiu.


Els indicadors més rellevants sobre estratègies de màrqueting educatiu són:

  • CPL (Cost Per Lead = Possible alumne)
  • CPA (Cost Per nou Alumne)
  • ROI (tornada de la inversió = tant invertisc, tant recupere).